arbor mb - zakázkové truhlářství

O nás

      Vážení obchodní přátelé, současní a budoucí zákazníci, dovolte, abych vám v krátkosti představil firmu Arbor mb se sídlem v Debři u Mladé Boleslavi.

Firma jako taková vznikla v roce 1996, po několika změnách provozovny z důvodu nutnosti větších výrobních prostor se nakonec usídlila ve vlastních prostorách areálu a navazuje na historii řemeslné truhlářské výrobybudova arboru. Firma disponuje širokou škálou dřevoobráběcích strojů, manipulační techniky a zařízení, a její výrobní program obsahuje jak zakázkovou, tak i sériovou dřevovýrobu (kromě pilařské výroby) neomezeně.

Kvalitu a řemeslné zpracování výrobků zajišťuje tým profesních zaměstnanců, v nadpoloviční většině s nástavbovým středoškolským vzděláním. Každý z nich má svou specializaci na určitý výrobek, tj.: okna, dveře, schody, kuchyně, nábytek, ploty,…, čímž zaručujeme jeho profesionální provedení.

Po konzultaci počítačového 3D návrhu výrobku, podepsání smlouvy o dílo a zaplacení zálohy zákazníkem, začíná výroba ve skladu materiálu. Řezivo a objemný deskový materiál je pomocí manipulační techniky tříděn ke zpracování. Systém výroby je řešen tak, aby se cesty polotovaru výrobku mezi stroji a ručním opracováním vzájemně nekřížily a nevznikaly tak zbytečné časové prodlevy a nechtěné poškození výrobků.

Cesta výroby končí v lakovně a po kompletaci v balírně. Následuje už jen montáž přímo u zákazníka. Díky našemu systému efektivnosti výroby, dosahujeme nízkých cen výrobků a krátkých dodacích lhůt.

 

kancelář ARBOR MB kancelář ARBOR MB kancelář ARBOR MB provozovna ARBOR MB
provozovna ARBOR MB provozovna ARBOR MB provozovna ARBOR MB provozovna ARBOR MB
provozovna ARBOR MB provozovna ARBOR MB provozovna ARBOR MB provozovna ARBOR MB provozovna ARBOR MB

 

      Pravidelně se také účastníme výstav a veletrhů. Nejen za účelem prezentace, ale také za účelem navázání významných obchodních vztahů, které pomáhají zlepšit kvalitu našich výrobků.

expozice na výstavě expozice na výstavě expozice na výstavě expozice na výstavě

expozice na výstavě expozice na výstavě expozice na výstavě

 

Něco z historie

   O vzniku Arboru, jediné továrny v Debři, jsme měli jen několik Historická budova Arborukonkrétních dokladů. Původním zakladatelem továrny byla velká řemeslnická truhlářská živnost majitele Václava Jíry z Debře. Od roku 1910 se na jejím provozu podílela banka Bohemia.

      Na živnostenském a berním úřadě v Mladé Boleslavi byla vedena a registrována jako firma Václav Jíra a spol. Bankovní kapitál umožnil její stavební a technickou přestavbu - vybudovaly se nové provozní a skladové prostory a to v místě, kde se v minulém století těžila surovina „červenice“ pro cihelnu, patřící velkostatku Kosmonosy. Koncem století byl její zdroj již vytěžen.

      Hlavní produkcí truhlárny V. Jíra a spol. se stal nábytek.V roce 1918 tento velký živnostenský podnik koupili pánové Blecha a Mašek z Debře, kteří byli dobře obeznámeni se situací tohoto výrobního odvětví v celé ČSR a nechyběly jim ani znalosti o obchodní činnosti stěmito produkty na domácím trhu. Dobře věděli, že chtějí-li úspěšně konkurovat výrobcům a obchodníkům nábytkářského průmyslu, musí nejen více vyrábět, ale také své výrobky laciněji prodávat. Toho mohli dosáhnout nejen zvětšením celého objektu truhlárny o nové provozní a skladovéprostory,ale především pomocí nejmodernější strojové techniky.

původní zaměstnanci dobové fotografie ARBORU a zaměstnanců dobové fotografie ARBORU a zaměstnanců dobové fotografie ARBORU a zaměstnanců dobové fotografie ARBORU a zaměstnanců

Její „špičku“ tehdy představovaly americké stroje, které však byly podstatně dražší, než stroje francouzské a německé.
      Výroba dýh a překližek používaných v nábytkářském průmyslu byla před koncem války soustředěna ve Vídni, Pešti a Brodu ve slavonii, odHistorická budova Arborukud se vyvážely do všech zemí monarchie a k nám ještě několik let po roce 1918. Jejich kvalita byla nízká, ceny však neúměrně vysoké. Jeden plošný metr dýh se u nás prodával za 40,- až 60,- Kč, překližky podstatně dráže. Pánové Blecha a Mašek se rozhodli, že těmto neúměrným cenám učiní přítrž, a proto současně s rozšiřováním celého areálu truhlárny též usilovali o rychlé získání amerických strojů. V hotovosti ale potřebné množství peněz neměli a dalo jim nemálo starostí, než je opatřili.

      První dýhy byly krájeny z čtyřhranných klád o šířce 0,75 m a délce 3,75 m. Za jednu hodinu se tímto strojem zhotovilo až 1200 kusů. Druhým, modernějším a produktivnějším strojem, také americké výroby, byla takzvaná „loupačka“. Napařený a kůry zbavený kmen stromu stroj otáčel a Blecha a Mašek - ARBOR soustředěně z něho dýhy loupal, což na pohled vypadalo, jako když se rozbaluje stočená role papíru. Přitom se před zraky obsluhy objevila struktura každého stromu a zároveň i jeho „fládrování“. Touto technologií se daly vyrábět dýhy podle nejvhodnějšího rozměru a tím i rozměru překližek. Postupně se velikost dýh ustálila tak, aby vyhovovala standardu vyráběných překližek v rozměru 120 x 220 cm a tloušťky od 5 do 8 mm. K slepování překližek se používal zvláštní druh účinného lepidla a překližky se lisovaly na těžkém lisu pod tlakem 300 atmosfér.

      Koncem dvacátých let ARBOR začal s výrobou „amerického“ kancelářského nábytku i k vybavení poslucháren vysokých a středních škol, vědeckých a veřejných korporací aj. Jeho výrobky se těšily velké oblibě svou kvalitou a cenovou dostupností a výrazně tak omezovaly dovoz tohoto zboží z jiných zemí. V té době došlo v celé ČSR k velkému hospodářskému rozmachu, což sebou neslo i veliký rozmach ARBORU na konci dvacátých let tu pracovalo kolem 180 – 200 zaměstnanců, jeden pobočný závod měla továrna v Praze Karlíně a sklady v Praze II - Příkopy 14.

      Ke stručné výpovědi o historii továrny ARBOR v Debři nám ještě zbývá vysvětlit její název. Kdo k němu dal bezprostřední podnět, nevíme. Slovo arbor je latinského původu a v tomto jazyku je zobecněním jména strom, stromy. továrna ARBOR i svým přiléhavým názvem zřetelně dokládá, že hlavní surovinou jejich výrobků bylo dřevo stromů různého druhu.

Z knihy Trojhvězdí domova, autora Eduarda Žďárského